Predajca

Názov:DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
IČO:43860826
DIČ:2022502713
IČ DPH:SK2022502713
Mesto:Žarnovia
PSČ:966 81
Adresa:Andreja Sládkoviča 805
Telefón:045/6813206
E-mail:info@deltacom.sk; obchod@deltacom.sk
Kontakt:Roman Bielik
Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14039/S

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 048/412 49 69
  • 048/415 18 71
  • 048/415 18 73
Fax:
  • 048/412 46 93